Przewodnik ŻeglarskiPrzewodniki Zbigniewa Klimczaka
Opisy akwenów, porady szkoleniowe i subiektywne przemyślenia dla żeglarzy.
Zbigniew Klimczak

Witaj na stronie przewodnikzeglarski.pl.

Niestety nie masz zainstalowanego odtwarzacza Flash 8.
Kliknij tutaj aby pobrać wtyczkę Flash.

Żeglarz Jachtowy - Teoria i Praktyka

Recenzja
Dominik Życki, doskonały teoretyk i praktyk żeglarstwa regatowego, partner Mateusza Kusznierewicza, napisał o pierwszym wydaniu podręcznika recenzję zatytułowaną:

30 lat praktyki na 100 stronach.

Powyższe zdanie, a nie oryginalny tytuł, jest wg mnie (pisze Dominik Życki) esencją nowego podręcznika Zbigniewa Klimczaka "Żeglarz jachtowy – teoria i praktyka". Nie jest to typowy podręcznik dla zdających na stopień żeglarza jachtowego. To przede wszystkim spisany zbiór wielu lat doświadczeń autora w żeglowaniu i szkoleniu. To także zbiór porad człowieka, który dla żeglarstwa żyje, który chce, żeby było łatwe, popularne, bezpieczne i etyczne(...) Autor uczy w "Żeglarzu" realnego żeglarstwa, przy czym robi to jak dobry kolega a nie zaś nauczyciel mentorskim tonem. Uczy przede wszystkim rozsądku oraz roztropności...
Książkę można polecić nie tylko nowym adeptom żeglarstwa. Przyda się też instruktorom i osobom już żeglującym. Jest inna niż znane mi podręczniki i naprawdę dobrze się ją czyta. A o przesłaniu prezentowanego tu podręcznika niech świadczy jego motto: Żeglarstwo to nie sport, to charakter (sir Francis Chichester).

Żeglarz Jachtowy - Teoria i PraktykaŻeglarz Jachtowy - Teoria i Praktyka

Autor:
Zbigniew Klimczak

Wydawca:
TextPartner
ul. Józefowska 40-144 Katowice
www.textpartner.com


kup on-line


ZOBACZ BEZPŁATNY DODATEK DO PODRĘCZNIKA:
WĘZŁY ŻEGLARSKIE

Podręcznik polecam szczególnie szkołom żeglarskim w formie skryptu, oczywiście kursantom do poczytania przed rozpoczęciem szkolenia. Nawet jak nie zrozumiecie wszystkiego to ułatwi to znakomicie pierwszy kontakt z instruktorem i jachtem na wodzie. Polecam MIŻ a nawet IŻ pełniącym funkcje KWŻ-ta. Może ułatwić unifikację metod szkolenia, w sytuacji, kiedy szkoli kilku czy kilkunastu instruktorów. Każdy doświadczony KWŻ wie, jakie to trudne, kiedy melduje się do niego kursant i żale się, że jeden instruktor mówi (pokazuje manewr) tak a inny inaczej. Wreszcie może być pomocny wszystkim podejmującym wyzwanie nauczenia się samodzielnie żeglowania. Patenty są potrzebne do prowadzenia jachtów powyżej 7,5 m długości. Poniżej tej długości mieści się chyba z 80 procent jachtów, do prowadzenia których patent jest nam niepotrzebny. "Wystarczy" wiedza i umiejętności z dużą dozą rozsądku.

Słowo do kandydatów na kursantów.
Poniżej możesz poznać, czego będzie wymagać Komisja Egzaminacyjna i jaki umiejętnościami i wiedzą masz się wykazać. Uprzedzony - uzbrojony!
Podręcznik jest dokładnie przystosowany do tego zadania. Ponadto zawiera w końcowej części to, czego Wytyczne nie wymagają, ale Twoje bezpieczeństwo w czasie żeglowania, tak! Materiał znajduje się w rozdziale "Zdobyłeś patent... i co dalej".

WYTYCZNE EGZAMINACYJNE

Założenia wstępne:
Egzamin z przedmiotu "Manewrowanie jachtem" obejmuje:

 1. manewrowanie jachtem pod żaglami i silnikiem
 2. pracę w charakterze członka załogi
 3. umiejętność dowodzenia i kierowania załogą

Umiejętność manewrowania jachtem należy sprawdzić:

 1. przy sile wiatru 2-6 B
 2. na akwenach śródlądowych lub morskich osłoniętych

Umiejętności należy sprawdzić:
dla żeglarza jachtowego - na jachcie kabinowym o powierzchni pomiarowej żagli nie mniej niż 16 m2 lub na jachcie dwumasztowym, natomiast dla sternika jachtowego - na jachcie kabinowym o powierzchni pomiarowej żagli co najmniej 30 m2 lub na jachcie dwumasztowym o nie mniejszej powierzchni żagli.

Na oba stopnie obowiązuje sprawdzenie umiejętności manewrowania jachtem żaglowym o długości pomiarowej większej niż 5 m, pod silnikiem pomocniczym.

Zakres wymagań:
Zdający powinien wykonać wszystkie manewry podstawowe oraz przynajmniej dwa dowolnie wybrane przez komisję egzaminacyjną manewry dodatkowe.

Manewry podstawowe:

 1. zwrot przez sztag
 2. zwrot przez rufę
 3. manewr "człowiek za burtą"
 4. odejście i dojście do nabrzeża

Manewry dodatkowe:

 1. dojście do boi
 2. odejście od boi
 3. stawanie na kotwicy
 4. odejście z kotwicy
 5. refowanie
 6. praca cumami

W odniesieniu do pracy w charakterze załogi należy sprawdzić umiejętności:

 1. reagowania na przechyły jachtu (balastowanie) bez polecenia prowadzącego
 2. prowadzenia foka w stosunku do kierunku wiatru i ustawienia grota
 3. zachowania się w czasie alarmu "człowiek za burtą"
 4. prawidłowego wykonywania poleceń prowadzącego jacht
 5. prawidłowego odpowiadania na komendy
 6. utrzymywania klaru jachtu w czasie pływania i postoju

W odniesieniu do dowodzenia i kierowania załogą należy sprawdzić umiejętności wydawania komend i poleceń oraz ich egzekwowania i wykonywania we właściwym momencie.

Komisja Egzaminacyjna może, jako uzupełnienie egzaminu praktycznego, sprawdzić znajomość zasad wykonywania manewrów wymienionych w pkt. II.

Kryteria oceny:
Stosuje się sześciostopniową skalę ocen:

 1. - niedostatecznie,
 2. - miernie,
 3. - zadowalająco,
 4. - dobrze,
 5. - bardzo dobrze,
 6. - celująco.

Ocena końcowa z przedmiotu "manewrowanie jachtem żaglowym" obejmuje wszystkie elementy wymienione w pkt. I.; ocena niedostateczna z jednego z tych elementów powoduje ogólną ocenę niedostateczną.

Definicje:

Za właściwe wykonanie komend i poleceń rozumie się także umiejętność samodzielnego wykonania wszystkich czynności, których wymaga żegluga i manewry danym jachtem.
Komisja egzaminacyjna decyduje o tym, czy manewr był lub jest bezpieczny.

Za prawidłowe wykonanie manewrów pod żaglami uważa się:

 1. zwrot przez sztag - gdy jacht zmienił hals z kursu bejdewind do kursu bejdewind nie tracąc zdolności manewrowej
 2. zwrot przez rufę - gdy jacht zmienił hals z kursu baksztag do kursu baksztag przeciwnego halsu
 3. "człowiek za burtą" - gdy podjęto "człowieka" w czasie nie dłuższym niż 3 minuty na jachcie mieczowym lub 5 minut na jachcie balastowym albo dwumasztowym i zachowano następujące warunki:
  • ogłoszono alarm "człowiek za burtą" i wyznaczono obserwatora
  • wyrzucono koło lub inny środek ratunkowy, tak aby znalazł się po nawietrznej "człowieka"
  • podejście do "człowieka" odbyło się właściwą burta, na kursie bejdewind, z prędkością ok. 1 węzła
 4. odejście od nabrzeża i dojście do nabrzeża:
  • przy wietrze odpychającym, gdy manewr wykonano przy użyciu żagli
  • przy wietrze dociskającym, gdy manewr wykonano przy użyciu żagli, wioseł, cum, kotwicy
  • przy wietrze odpychającym, gdy jacht zatrzymał się we wskazanym przez komisję egzaminacyjną miejscu, w odległości nie większej, niż skuteczna długość bosaka
  • przy wietrze dociskającym, gdy zastosowano manewr asekuracyjny, wiosła, boja
 5. dojście do boi
  • jeżeli jacht zatrzymał się w linii wiatru w odległości skutecznego zasięgu ręki lub bosaka
  • boja znajduje się przed dziobem lub do wysokości want
 6. odejście z boi
  • jeżeli jacht po postawieniu żagli i oddaniu cum położył się na halsie podanym przez komisję egzaminacyjną
 7. stawanie na kotwicy jeżeli manewr wykonano następująco:
  • przygotowano dostateczną długość łańcucha lub liny kotwicznej
  • rzucono kotwicę przy nieznacznym posuwaniu się jachtu do przodu z jednoczesną cyrkulacją lub po całkowitym wytraceniu prędkości i rozpoczęciu biegu wstecznego
  • łańcuch lub linę luzowano w miarę dryfu jednostki
 8. odejście z kotwicy
  • jeżeli po wyrwaniu kotwicy jacht położył się na hals podany przez komisję egzaminacyjną
 9. refowanie
  • jeżeli refowanie wykonano w sposób wynikający z istniejących na jachcie urządzeń i z zachowaniem zdolności manewrowej jednostki.
  • wykazano umiejętność manewrowania jachtem, dojścia i odejścia od pomostu na silniku.

Uwagi końcowe:

 1. Droga przebyta przez jacht i liczba zwrotów może być co najwyżej dwukrotnie większa od uznanej za niezbędne przez Komisję Egzaminacyjną; każdy z manewrów można powtórzyć.
 2. Wyklucza się możliwość prowadzenia egzaminu z alarmu "człowiek za burtą" na ograniczonym akwenie.
 3. Na życzenie zdającego Komisja Egzaminacyjna powinna umożliwić mu zapoznanie się w czasie kilku minut z własnościami żeglugowymi jachtu.
 4. Przed egzaminem Komisja Egzaminacyjna powinna zapoznać zdających z niniejszymi wytycznymi, a po jego zakończeniu - omówić wyniki, zwłaszcza w przypadku ocen niedostatecznych.
 5. Komisja Egzaminacyjna ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w czasie egzaminu.
 6. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna uzna, że wykonywany manewr zagraża bezpieczeństwu jachtu lub załogi, powinna odebrać zdającemu komendę, co oznacza dyskwalifikację zdającego.

kup on-line

Przyjaciele
Farby jachtowe
Jerzy Kuliński
NauticonMarina Wdzydzemarynistyka.orgMagolaPiękne Kaszuby
Przyjaciele
ORKAN Mielece-kaszubysternicyKursy żeglarskieSailBook
Przyjaciele
Tawerna SkipperówŚwiat żeglarstwaczarter mazuryCzarter jachtów MazuryDołącz
Przyjaciele

© 2010 - 2017 przewodnikzeglarski.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w Serwisie dozwolone z powołaniem się na źródło.
webdesign : emoweb